Get Adobe Flash player

Produkty - Formatyzacja 3Formatyzacja 3

760,00 PLN

(licencja na jedno stanowisko)


Pobierz
Prosty, szybki i niezawodny system do optymalizacji rozkrojów elementów prostokątnych (2D).


System Formatyzacja 3 przeznaczony jest do rozkroju płyt oraz do efektywnego prowadzenia gospodarki magazynowej i odpadowej. Stanowi on narzędzie, które w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia ten proces. Wprowadzając jedynie wymiary poszczególnych formatek otrzymuje się gotowy szablon przystosowany do procesu cięcia. Szablon rozkroju płyt przedstawiony jest w postaci graficznej na monitorze lub w postaci wydruku.

Istnieje możliwość konfiguracji sposobu układania i doboru formatek: pasy poziome, pionowe lub bez pasów. Przy formatyzacji uwzględniany jest rzaz, czyli szczelina jaką pozostawia piła podczas rozcinania płyty oraz wielkość obrównania. Pozwala to zniwelować nierówności i ubytki na krawędziach płyty jakie powstają wskutek transportu itd.

Program charakteryzuje się nieskomplikowaną budową. Przy projektowaniu aplikacji duży nacisk położono na intuicyjną obsługę zgodną ze standardami systemu MS Windows. Prowadzona przez program gospodarka magazynowa umożliwia łatwą kontrolę stanu magazynu podstawowego oraz odpadowego.

Program potrafi wybierać z magazynu odpadów wcześniej powstałe odpady i wykorzystywać je do bieżącej formatyzacji co w znaczny sposób obniża koszty związane z rozkrojem płyt i powstałymi w tym procesie odpadami. Program posiada możliwość szybkiego wydruku faktur do przeprowadzonego rozkroju oraz dla dowolnego asortymentu, który można wprowadzić do bazy danych (magazyn dodatkowy).

 

Uwaga - w wersji demonstracyjnej zmieniane są losowo wymiary formatek. 


Program „Wyszukiwarka Magazynowa WM” został stworzony na potrzeby szybkiego wyszukiwania odpadów (arkuszy) w magazynie. Program ten ściśle współpracuje z programem Formatyzacja począwszy od wersji 3.0.4.0 i jest jego funkcjonalnym rozszerzeniem. Używanie programu WM, pociąga za sobą konieczność prowadzenia magazynu odpadów oraz wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla formatyzacji.

Zarówno program „Formatyzacja” jak i Wyszukiwarka Magazynowa” obsługuje różne rodzaje kodów kreskowych ale zaleca się używać standardów EAN-13 lub UPC.

 

Urządzenia do współpracy z programem

-komputer przenośny wyposażony w system WINDOWS

-czytnik kodów kreskowych z możliwością podłączenia do klawiatury komputera

 

Zastosowanie:


 • rozkrój płyt
 • rozkrój szkła
 • rozkrój blach
 • rozkrój tektury
 • rozkrój parapetów
 • rozkrój materiałów, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe

Współpraca z innymi programami


 • import formatek z Fusion (współpraca z modułem "Szafy")
 • import Formatek z PRO100
 • import Formatek z Kitchen Draw
 • import formatek z Excel-a oraz Word-a
 • import formatek z OpenOffice
 • import formatek poprzez schowek

 

Systemy operacyjne, z którymi współpracuje program: 


 • Windows XP 
 • Windows Vista
 • Windows 7 (x32, x64)
 • Windows 8 (x32, x64)

 

Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej:


 • Komputer klasy PC z procesorem 486 80MHz 
 • 1 GB RAM-u 
 • 8MB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecane 10MB) 
 • Monitor i karta graficzna o rozdzielczości min 800x600 pikseli 
 • Drukarka (zgodna z WINDOWS) – zalecana atramentowa lub laserowa 

 

Wymienione wyżej minimalne parametry stacji roboczej zapewniają efektywną pracę z niewielkimi bazami danych. W przypadku gdy bazy danych są duże, rzędu tysięcy rekordów, zalecane jest stosowanie stacji roboczych o wyższych parametrach a w szczególności: szybszy procesor i zwiększona pamięć RAM.

 

Funkcjonalność programu:


 • optymalizacja rozkroju płyt (łatwe cięcie na pile)

 • gospodarka magazynowa pełnymi arkuszami oraz odpadami

 • wydruk etykiet z kodami kreskowymi

 • łatwe znajdowanie odpadów przy pomocy wyszukiwarki magazynowej oraz czytnika kodów

 • proste fakturowanie

 • możliwość wprowadzania ograniczeń technologicznych

 • możliwość wprowadzania formatek wielokrotnych

 • bezpłatna pomoc techniczna

 • bezpłatne aktualizacje

 • przejrzyste wydruki

 • łatwość obsługi

 • ciągły "rozwój" programu
Cennik (brutto)


Wersja podstawowa:

760,00 PLNKolejne stanowisko:

10% upustukontakt w sprawach zamówienia +48 606287183
Przykładowe realizacjePobierz programPobierz demoPobierz uaktualnienie


Do pobrania


Opis programu (doc)

Opis programu (pdf)


Zmiany wersji


Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 9.00-9.09

Bodano opcję importu plików z Pro100 od wersji 4.51.

Poprawiono błąd sortowania listy akcesorii w oknie wprowadzania formatek.

Poprawiono błąd importu formatek.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 8.02-8.08

Dodano opcję importu z plików mpr.

Poprawiono błąd przy zaokrąglaniu kwot w pozycjach faktury.

Dodano pole wymiary + m2 na etykietach.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.09-8.01

Usunięto błąd w wydruku rozkroju podczas grupowania arkuszy.

Optymalizacja kodu programu.

Dodano możliwość definiowania grubości okleiny oraz pomniejszania wymiarów formatek o grubość okleiny podczas wprowadzania do rozkroju.

Dodano możliwość wydruku rozkroju pojedynczej płyty na całej stronie oraz informacji skróconych o rozkroju.

Zmieniono oznaczenia struktury formatki (linie poziome) w oknie wprowadzania formatek.

Zwiększono ilość znaków w polu NIP do 20.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy -  6.07-6.08

Optymalizacja kodu programu.

Usunięcie błędu uniemożliwiającego tworzenie listy akcesorii do zlecenia.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.05-6.06

Optymalizacja kodu programu.

Poprawa importu z programu PRO100 w wersji 4.xx

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.04

Dodano możliwość wstawiania symboli krajów przed numerem NIP.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.03

Optymalizacja kodu programu.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.02

Zwiększona max ilość formatek w rozkroju do 40000 szt. - poprawiono błąd.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 6.00

Dodano możliwość importu formatek z programu Planit Millenium II.

Dodano możliwość importu formatek z programu KitchenDraw w standardzie Cutting Optimizer

Usunięto błąd związany z importem formatek z plików sbl.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.05 - 5.09

Optymalizacja kodu programu

Dodano możliwość importu formatek z Excel-a, Word-a itp.

Zmodyfikowano okno importu formatek


Dodano miżliwość importu formatek bezpośrednio ze schowka np. po odpowiednim zaznaczeniu i skopiowaniu kolumn w programie Excel, Word, itp.

Kopiowane kolumny muszą posiadać odpowiednią kolejność: długość, szerokość, ilość, opis, struktura [TAK/NIE], oklejany bok 1234 [T/N,T/N,T/N,T/N]


 


Przykład zaznaczenia i wpisania kolumn w arkuszu kalkulacyjnym Excel:


Dodano możliwość importu formatek bezpośrednio ze schowka np. po odpowiednim zaznaczeniu i skopiowaniu kolumn w programie Excel, Word, itp.

 

Kopiowane kolumny muszą posiadać odpowiednią kolejność: długość, szerokość, ilość, opis, struktura [TAK/NIE], oklejany bok 1234 [T/N,T/N,T/N,T/N]

 Przykład zaznaczenia i wpisania kolumn w arkuszu kalkulacyjnym Excel:

Zaznaczony obszar w arkuszu należy skopiować do schowka, następnie w oknie wprowadzania formatek użyć przycisku [Import], zaznaczyć opcję “Schowek (Excel, Word ...)” i wcisnąć przycisk [Importuj] – lista zaimportowanych ze schowka formatek zostanie pokazana w następnym oknie.

W celu prawidłowego importu danych ze schowka muszą być zaznaczone co najmniej trzy pierwsze kolumny.

Wymiary muszą być podane w mm.

Na podobnych zasadach może się odbywać import danych z innych programów np. Word, OpenOffice.org, edytory tekstowe itp.

W przypadku kopiowania tekstu poszczególne kolumny muszą być oddzielane znakiem tabulacji.

Dodano możliwość powielania zestawów

Dodano możliwość importu formatek do zestawów

Dodano możliwość określania i wyboru grup materiałowych w zestawach

Dodano możliwość wyboru sposobu wydruku listy formatek

Dodano opcję automatycznego generowania listy akcesoriów podczas wstawiania zestawów do listy formatek

Poprawiono błąd obliczania sumy kontrolnej dla numeru NIP

Poprawiono sporadycznie występujący błąd w algorytmie optymalizacji

Zmieniono (ujednolicono) sposób numerowania boków do oklejania (należy zwrócić szczególną uwagę przy imporcie lub wstawianiu formatek z zestawów na oznaczenie okleinowania).

Zmiana numeracji ma na celu ujednolicenie oznaczeń okleinowania; bok nr 1 i 3 - długości, bok nr 2 i 4 szerokości.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.04

Zmieniono odnośniki www oraz email z uwagi na nowy portal firmy AGMASoft (www.agmasoft.pl)

 

Uwaga wersja pakietu 5.04 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.03

Usprawniono procedurę rejestracji programu.

 

Uwaga wersja pakietu 5.03 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.02

Dodano opcję "doliczaj powierzchnię rzazu piły do odpadu nieużytecznego"

Dodano opcję automatycznego odzyskiwania ustawień programu po awarii systemu.

Zmieniono wygląd okna głównego aplikacji.

Dodano okno listy zleceń (dodawane są ostatnio modyfikowane zlecenia).

Zmodyfikowano i usprawniono tworzenie cennika.

Możliwość importu formatek z programu PRO100.

 

Uwaga wersja pakietu 5.02 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.01

Dodano opcję "klient płaci za odpad nieużyteczny", która powoduje, iż do łącznej powierzchni rozkrojonych formatek dodawana jest powierzchnia odpadów, które nie trafiają do magazynu odpadowego tzw. odpady nieużyteczne

Dodano opcję "naddatek okleiny", która powoduje, iż do każdej długości oklejanego boku dodawany jest tzw. naddatek okleiny

Zmieniono formę okien "Zlecenie" oraz "Arkusz"

 

Uwaga wersja pakietu 5.01 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 5.00

Dodano możliwość wprowadzania ograniczeń technologicznych (min. szerokość formatki)

Dodano możliwość wprowadzania formatek wielokrotnych

Zmieniono wygląd niektórych wydruków

Dodano opcje w ustawieniach programu odnośnie ograniczeń technologicznych

Dodano możliwość wprowadzania informacji o brzegowaniu arkuszy

Dodano możliwość wyboru dotyczącego brzegowania odpadów

Dodano możliwość wprowadzania informacji o fakturze powierzchni płyty (kolor, struktura)

Ulepszono optymalizację dla schematu nr 9

Dodano możliwość wizualizacji kierunku cięcia płyty

Dodano okno właściwości arkusza, w którym można zobaczyć wszystkie parametry arkusza

Dodano możliwość doliczania kosztów operacji na pojedynczej formatce do podsumowania zlecenia

 

Uwaga wersja pakietu 5.00 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 4.02

Zmieniono symbolikę SWW na PKWiU dla towarów oraz pozycji w fakturach

 

Uwaga wersja pakietu 4.02 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 4.01

Zmieniono organizację cennika

Zmieniono organizację bazy zestawów

Usunięto błąd przy dodawaniu pozycji zestawów

Dodano mozliwość współpracy programu z Wyszukiwarką Magazynową

 

Uwaga wersja pakietu 4.01 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 4.00

Dodano możliwość wydruku etykiet

Zmiany wyglądu niektórych okien

W module wystawiania faktur datę odbioru zmieniono na datę sprzedaży

 

Uwaga wersja pakietu 4.00 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 2.00

Zmodyfikowano wygląd wydruku dla rozkroju arkuszy (maksymalnie powiększono)

Zmodyfikowano sposób wykonywania kopii (pliki baz danych umieszczone są w jednym pliku)

Dodano możliwość odzyskania baz danych z wykonanej kopii bezpośrednio z programu

Poprawiono błędne usuwanie zleceniodawców z bazy

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 1.04

Zmodyfikowano wygląd wydruku dla rozkroju arkuszy (maksymalnie powiększono)

Wprowadzono możliwość zdefiniowania lewego marginesu dla wydruków list

Przy wprowadzaniu faktur dodano możliwość kontynuacji wprowadzania pozycji w przypadku gdy nie podano NIP-u lub REGON-u

 

Uwaga wersja pakietu 1.04 zawiera poprzednie wersje pakietów i może być instalowana bez nich.

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 1.03

Usunięto błąd oznaczania oklejania formatek

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 1.02

Dodano możliwość wydruku czterech arkuszy na jednej stronie

"Funkcjonalność ta pozwoli zaoszczędzić papier, tusz (toner) oraz czas"

 

Uwaga: czytelność wydruku zależy od jakości drukarki !!!

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 1.01

Usunięto błąd wstawiania podsumowania rozkroju do faktur

 

Zmiany w wersji, pakiet serwisowy - 1.00

1. Dodano nowe schematy formatyzacji

2. Zmodyfikowano okno porównania schematów

3. Dodano możliwość wystawiania faktur

a) -możliwość bezpośredniego wystawienia faktury do bieżącego rozkroju

b) -możliwość wystawiania faktur do pozycji znajdujących się w magazynie dodatkowym